Om oss


UiS Subsea er en organiasjon ved Universitetet i Stavanger som er etablert i oktober 2013 for å delta i studentkonkurranser innen undervannsteknologi. Vårt team består i dag av ca 40 studenter fra et mangfold av studieretninger ved Universitetet i Stavanger. Disse er igjen fordelt på to lag hvor det ene skal utvikle en AUV og det andre en ROV.

Våre mål

Innovasjon

Vi ønsker å skape et miljø for innovasjon blant studentene ved Universitetet i Stavanger.

Motivasjon

Vi ønsker å bidra til å motivere studentene til å gjøre en innsats ved siden av studiene.

Samarbeid

Vi ønsker å skape et tettere samarbeid mellom universitetet og subseamiljøene i regionen.

I løpet av det kommende semesteret har vi ambisjon om å øke innsatsen innen forskning og utvikling. Med det nye laboratoriebygget som stod ferdig i fjor har våre fasiliteter for å utvikle undervannsfarkoster blitt kraftig forbedret, og vi har derfor store ambisjoner om å hevde oss i toppen av begge konkurransene vi planlegger å delta på i løpet av det kommende året.

Historien om UiS Subsea

Høsten 2013 startet de fire ingeniørstudenene Håkon Kjerkreit, Ørjan Mæhre, Endre Nordahl-Pedersen og Ola Johansson jakten på noe nytt og spennende å skrive bacheloroppgave om. Etter en rekke timer med søking fant de etter hvert MATE ROV Competition og tenkte at dette var en perfekt konkurranse for et lag fra Stavangerregionen. Da de forhørte seg med professor Hirpa G. Lemu tente han raskt på ideen, og UiS Subsea var dermed et faktum.

Etter at FS Team UiS (nå ION Racing) hadde banet vei for konkurranselag fra Universitetet i Stavanger, fikk UiS Subsea bred støtte blant professorene oppe på univeristetet. Oceaneerings Stavangeravdeling ble involvert i prosjektet tidlig, og fungerte fra aller første stund som mentorer. En etter en kom flere av de største aktørene innen subseabransjen i Norge med som sponsorer og støttespillere.

20140626_221516

Sommeren 2014 deltok laget som det første norske lag i den internasjonale finalen i MATE ROV Competition. 2014-utgaven ble avholdt i Alpena, Michigan med temaet Exporing the great lakes. Det endte med en 14. plass av 30 deltagere i Explorer Class.

Som et lag basert i subsearegionen rundt Stavanger har vi møtt stor interesse fra lokalt næringsliv. Vi har allerede gjennom vår studentorganisasjon inngått samarbeid med en lang rekke bedrifter.